به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

درد نوشته بازنشستگان فرهنگی

خطاب به: حسینعلی حاجی دلیگانی, حشمت‌الله فلاحت‌پیشه, علی کاظمی, غلامرضا تاج گردون, غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی, محمد خالدی, محمد خدابخشی

از طرف: داریوش سورانی

موضوع: درد نوشته بازنشستگان فرهنگی

تاریخ: شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ۰۶:۴۲:۴۷ ق.ظ


سلام نمایندگان محترم
آیا این بازنشستگان معلمان انقلابی
سال ۵۷ نیستند که بادانش آموزان درخیابان هاراه پیمایی می کردند و
دادخواهی علیه ظلم وتنگی معیشت می
کردند آیا ۳۸ سال صبر برای رسیدن به
حداقل حقوق کم زمانیست که هنوز ناله
هایشان اجابت نشد آقایان نمایندگان محتر م سرانگشتی حساب کنید این باز
نشستگان که روزگاری حامی شما بودند
چندسال دارند ؟!! آیا این افراد فقط
خواستند شما به خوا سته هایتان برسید
وخودشان ازدور بمانند بوبکشند وحسرت بخورند آیا۳۸ سال صبرکم بود
هنوز ۵سال دیگر هم باید صبر کنند؟!!
کسی که حالا خسته ودرمانده وتشنه است شما می فرمایید ۵سال دیگر آب بخور دادما دیگر به خدا رسید وازخدا میپرسیم مگر خداوند متعال نفرمودند بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را پس کو؟! آخر چراباا ندیشه ها وعقاید مردم
چنین بازی میشود؟!!!

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.