به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

درددل بازنشستگان


اشک سه نقطه دارد اما اشک هزاران راز ناگفتنی دارد ...
حقوق معلمان بازنشسته صدقه نیست ریال به ریال آن به ارزش از دست دادن جوانی وبهار زندگانی عمرشان است اما دولتمردان سا لهاست هر مجلس و دولتی که با نام های (اصلاح طلب و اصولگرا) سر کار آمدند .گره ای از مشکلات این قشررا نه گشودند فقط بها نه آوردند واز انجام اجرای قانون خدمات کشوری سر با ز زدند با این جمله که ( بار ما لی دارد!!!!!!) و با اقدامی بنا حق حقوق هزاران انسان بی گناه ( حق الناس) را پا یما ل کردند سوال اینجاست ( پس کی و چه موقع بار ما لی نخواهد داشت؟؟؟
شما بهتر ازمن می دانید که بودجه هست خیلی هم زیا د اما برای نورچشمی ها وقشری خاص، برای سفر های دسته جمعی به خارج از کشور و همایشهای میلیاردی و جلسات بی نتیجه و حقوق های نجومی واختلاس های 8000 میلیاردی، ولی مشقت های معلمان کماکان پا برجاست .ما معلمان از جلسات وگردهمایی ها وتصمیم گیری ها تبعیض آمیز خسته وادامه زندگی برایمان ملال آور شده است .چون کسی به فکراین قشر آسیب پذیر جامعه نیست ؟
همه این روزها خواهد گذشت هر چند با جیب خا لی و خط زیر فقر برای بازنشسته ها ولی می گذرد.
مسئولان با وجدان خودتان خلوت کنید. کمی حق و انصا ف داشته باشید.پس کی با ر ما لی نخواهد داشت؟؟؟؟
سا لهاست درد تبعیض با زنشستگان فرهنگي رازجر مي دهد، ومحصول این زجراقتصادی محصول نا صواب عدم اجرای قانون وزیاده خواهی مسئولان است که یک صدم معلمان زحمت نمی کشند وحقوق های نجومی دریا فت می کنند .
معلمان با زنشسته وهئیت مذاکره کننده مدت مدیدی است که با رایزنی و ارسا ل پیامک و اجتماع در مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تجمع سکوت برگزار کردند تا در سطر زیر خط فقر توسط نمایندگان وکارشناسان سازمان مدیریت در نقطه ای کمرنگ ودر پایین ترین خط بودجه بهارستان شاید دیده شوند. که زنده اندو نفس می کشند .اما هيچ يك از حضرات مصاحبه كننده و هيچ كانا ل تلويزيوني حاضر نيست به خود زحمت داده حتی در یک برنامه ویک شبکه مسائل ومشکلات معلمان بازنشسته را پوشش دهد .فقط يك بار از اين مسئولين زحمت كش مواخذه شود!! و از قانون گذاران سؤال نما يد كه چرا بازنشستگان فرهنگي را كه هيچ راه درآمدي بجز اين حقوق بخور و نمیر را ندارند این همه زجر می دهید و آنها را درتصویب قوانین نمي بینید؟
آیا واقعا بودجه نیست ؟؟ما باور نداریم هرگز !!!!
دولتمردان محترم، اگر بودجه نيست كه نبايد براي هيچ وزارتخانه و ارگاني باشد ، پس چگونه است كه برخي وزارتخانه ها به محض اینکه بازنشسته می شوند بدون جا ر و جنجا ل و اعلان و اکران عمومی پا داش پایان خدمت خویش را که چندين برابر معلمان است دریا فت مي كنند وحتی وام های آنان هم بخشیده می شود تبعیض تا کی وکجا ......؟
حقوق اندک شبیه پول توجیبی معلمان بازنشسته . بابت قسط وام و شهريه دانشگاه و قسط جهيزيه دختران و مهریه پسران و انواع و اقسام ویزیت پزشک و داروهای مختلف کمیاب داده می شود ، فقط خدا را شكر شغل معلمي ارزش واعتبار خود را دربین مردم وکسبه حفظ کرده كه تا آخر ماه به اواجناس قسطی دهند تا آخر ماه قرض خود را بپردازد.
وكلاي محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي شما سوگند یا د کردید مدافع حقوق قشر ضعیف باشید ، الان شما كجا هستيد ،دقيقأ كجا هستيد ؟؟؟؟؟؟ معلمان با زنشسته را دراین موقعیت بحرانی دریا بید.
دولتمردان ونمایندگان محترم كه امروز دغدغه فرزندان و آينده سازان اين مملكت را داريد، قبل از اينكه دير شود از خواب غفلت بيدارشويد و اقدام شایسته ای جهت رفع تبعیض قوانین بردارید . مبا دا آنان را دچار مضیقه و تنگنا کنید.عزت نفس و مناعت طبع و بزرگواری روح سروقامتان را وا می دارد تا پا یدار و استوار بماند.اما این قشر سوخته از آتش فرق براجرای قانون فراموش شده مدیریت خدمات کشوری اصرار داشته ،و کوتاه نخواهند آمد.چون یاد گرفتیم با شجاعت واقتدار حق قانونی خود را مطا لبه نما ییم نه با عجز نا توانی ، لذا از همه نمایندگان متعهد می خواهیم که دولت را ملزم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کنند.ورضایت پیش کسوتان فرهنگی را فراهم آورند.

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.