به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

درخواست همراهی با بازنشستگان

خطاب به: محمدحسین فرهنگی

از طرف: سیروس

موضوع: درخواست همراهی با بازنشستگان

تاریخ: پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ۰۱:۱۵:۱۱ ب.ظ

موضوع: همسانسازی حقوق پشکسوتان دانشکده های فنی و حرفه ای

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصرا ومعین سلام وعرض ادب باتوجه به ماده ۳۷ برنامه توسعه ششم ردیف۱۲۰ کد۵۵۰۰۰ جدول شماره۹و افزایش ردیف مذکور جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز٬ بازنشستگان دانشکده های فنی وحرفه ای که عمدتا از بنیانگذاران این مراکز بوده اند وسی سال از بهترین دوران زندگی خود را با تحمل مشکلات فراوان وبا کمترین امکانات ومزایا سطح علمی آن را بجایی رساندند که به دانشگاه ارتقا یافتند به قول شاعر ما برای اتقای این مراکز به دانشگاه خون دلها خورده ایم ولی افسوس... اکثرا بجز تعداد اندکی تا پایان سال ۸۹ بازنشسته شده ایم. از سال ۱۳۹۰که این مراکز به وزارت علوم واگذار شده است با ظلم مضاعف به این افراد هیچ توجهی نشده اختلاف حقوق بین بازنشستگان قبل از۸۹ و بعد از آن بسیار زیاد شده است.لذا استدعا داریم که حقوق ومزایای پیشکسوتا ن این مراکز با هم ترازان شاغل در دانشکده های فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد درضمن پیشنهاد حقوق۲ میلیون تومانی برای بازنشستگان فاقد محمل قانونی بوده و صرفا جهت به تعویق انداختن اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری است و با عدالت اجتماعی نیز منافات دارد

در پشگاه خداوند متعال سربلند و موید باشید
جمعی از پیشکسوتان آموزشکده های فنی

توجه!

این نامه پس از ارسال بر روی وبسایت قرار می‌گیرد و برای همه قابل رویت خواهد بود. نام شما در کنار آن می‌آید، ولی آدرس ایمیل‌تان هیچ‌گاه عمومی نخواهد شد.

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.