به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

درخواست مساعدت پیروبازدید ومذاکرات اولیه انجام شده درجهت راه انداری نیروگاه خورشیدی واشتغالزایی جوانان منطقه

خطاب به: سعید باستانی

از طرف: خدمتی

موضوع: درخواست مساعدت پیروبازدید ومذاکرات اولیه انجام شده درجهت راه انداری نیروگاه خورشیدی واشتغالزایی جوانان منطقه

تاریخ: جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۵۳:۵۳ ب.ظ

باسلام وخداقوت وعرض تسلیت بابت درگذشت آیت الله رفسنجانی بعرض میرسد اینجانب سروش خدمتی مدیرعامل شرکت وکارخانه آتیه سازان پیرونامه ارسالی قبلی به آن جناب درزمینه درخواست اخذوام حدود۴۰میلیاردتومان ازثندوق توسعه ملی بابت استغالزایی حدود۴۰نفر درنیروگاه خورشیدی قابل احداث درفیض آباد که درواقع بعنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان قابل سرمایه گذاری وقابل توجیه میباشد وهمچنین قادرمیباشیم باراه اندازی این نیروگاه نگرش درآمدزایی منطقه راباتوجه به توانایی بالای بالقوه منطقه دردرآمدزایی سنتی وروبه افول کشاورزی به صنعتی ومدرن ودرآمدزا تغییر دهیم مستدعی میباشم ازآنجا که قبلا موافقت لفظیتان رادرفرمانداری فیض آباد وکارخانه کود حاجاقا نداف شریک اینجانب بما اعلام فرمودید درجواب نامه تقاضایی که به دفترآن جناب ارسال شده درصورت صلاحدید دستور معرفی به بانک عامل راازطریق بانک عامل صادر وتلفنی ومکتوب به اینجانب اعلام بفرمایید.باتشکر خدمتی

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.