به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

همترازی حقوق بازنشستگان دولت موضوع ماده 37 لایحه برنامه ششم توسعه کشور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ما بازنشستگان کشوری و لشکری ازهمه شما عزیزان برای تصویب ماده 37 بسیار متشکریم و خواسته هایی برای اجرای سریعتر آن داریم :
1- از دولت بخواهید برای ایجاد زمینه اجرا هر چه سریعتر و تا اسفندماه 95 لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
2- بازه زمانی برای اجرای کامل همترازی از 5 سال به دو یا حداکثر سه سال کاهش یابد و در انشای ماده 109 اصلاحی قانون مذکور این زمان کاهشی دقیقا مد نظر قرار گیرد.
3- اجرای دو ساله همترازی با 80 درصد در سال 96 شروع و در سال 97 بصورت کامل 90 درصدی خاتمه یابد. در بازه سه ساله شروع 70 درصد همترازی در سال 96 و افزایش 10 درصدی بترتیب در سالهای 97 و 98 انجام شود تا قانون کاملا در سال 98 با نود درصدهمترازی اجرا شده باشد.
4 - بودجه اجرای کامل همترازی 90 درصدی در سال 96 برای حدود 2 میلیون نفر بازنشستگان کشوری و لشکری حدود 14000 میلیارد تومان است که قطعا به دلیل محدودیت منابع مالی دولت بصورت یکباره قابل انجام نیست و بازنشستگان این موضوع را کاملا درک می کنند لذا از نمایندگان محترم درخواست می شود ردیف همسان سازی را در سال 96 بین 5000 تا 7000 میلیارد تومان پیش بینی و در قانون بودجه بارگذاری کنند که این بودجه 5000 میلیارد تومانی برای شروع حداقلی 70 درصد همترازی کفایت می کند و رقم 7000 میلیارد تومانی نیز برای اجرای 80 درصدی.
5- از نمایندگان محترم درخواست می شود در اصلاحیه ماده 109 متنی را پیش بینی کنند که دولت مکلف شود احکام حقوق بازنشستگان را با همترازی 90 درصدی در سال 96 صادر کند لیکن بارمالی و پرداخت ها در بازه زمانی 3 ساله توزیع شود یعنی دولت هر چقدر توان مالی دارد و در بودجه سنواتی همان سال پیش بینی شده است مقداری از احکام 90 درصد همترازی را در سال 96 پرداخت می کند و بقیه بصورت طلب بازنشستگان و دیون دولت باقی می ماند تا در ردیف دیون سالهای بعد پیش بینی و پرداخت شود. برای مثال اگر حقوق و مزایای مسمول کسور بازنشیتگی شاغلی با مدرک تحصیلی کارشناسی و 30 سال خدمت در سال 96 حدود 3 میلیون تومان باشد هم ردیف بازنشسته وی باید در سال 96 حکم حقوقی همترازی 2.7 میلیون تومانی دریافت نماید و اگر مثلا حکم حقوقی قبل از همترازی وی حدود 2 میلیون تومان باشد تقریبا وی حدود 700 هزار تومان در ماه باید بابت همترازی دریافت کند که در بازه زمانی سه ساله پرداخت بصورت دیون می توان حدود 300 هزار تومان آن را در سال 96 و طبق بودجه پیش بینی شده حدود 5000 میلیارد تومانی دریافت نماید و مابقی به سالهای 97 و 98 بصورت دیون پیش بینی و پرداخت شود. در سال 97 هم حکم حقوقی وی اگر مانند شاغلین مشمول افزایش سنواتی 10 درصدی متناسب با نرخ تورم باشد حکم وی از 2.7 میلیون به 2.97 تغییر پیدا خواهد کرد که باز قدری بصورت نقدی در سال 97 و بقیه را بصورت دیون در سال 98 دریافت خواهد نمود تا انشاا.. ظرف سه تا پنج سال کل دیون وی تسویه شود.
با تشکر از زحمات و تلاش های شما عزیزان برای پیگیری اجرای ماده 37 در قالب اصلاحیه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ترمیم واقعی بودجه همسان سازی و همترازی

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.