به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

خواسته های صنفی بازنشستگان


نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم ؛
خواهشمند است مطابق ماده (37) لایحه ششم توسعه کشور در راستای اجرای عدالت و رفع اختلاف حقوقی بازنشستگان با شاغلین در شرایط یکسان ، مساعدت نموده :
ماده مذکور فوق در سال اول برنامه ششم توسعه کشور ( ۱۳۹۶ ) اجرا گرددو کاهش این اختلاف به صورت ۱۰۰ درصد برطرف گردد.
بازنشستگان فرهنگی کشور

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.