به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

خواسته های صنفی بازنشستگان


به نام خداوند جان و خرد
سلام علیکم
خدمت همه نمایندگان محترم مجلس، به عرض می رسانیم که مواد قانونی مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان وشاغلین ماده 37:
ماده واحدی که در برنامه ششم تحویل مجلس شده که امید است درمجلس امروز بعداز ظهر،بازهء زمانی آن توسط نمایندگان هم مورد بررسی قرارگیرد و کم شود و به نفع بازنشستگان به امید خدا رقم بخورد .
همچنین از نمایندگان محترم مجلس که تلاش بسیاری در به تصویب رساندن همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین نمودندتشکر و قدردانی میگردد واز آن عزیزان استدعا دارم که نسبت به تأمین اعتبار این ماده واحده را دارم تا انشاءالله در شورای نگهبان هم مورد تصویب قرارگیرد
با این کار دعای خیر همه بازنشستگان کشوری و لشکری پشت سرتان می باشد

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.