به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

خواسته های صنفی بازنشستگان

خطاب به: علی اسماعیلی, محمد خدابخشی, محمدحسن نژاد, محمدحسین فرهنگی, محمدرضا ملکشاهی, یحیی کمالی‌پور, یعقوب شیویاری, یوسف داوودی

از طرف: داریوش سورانی

موضوع: خواسته های صنفی بازنشستگان

تاریخ: یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ۰۶:۲۲:۳۷ ب.ظ


بسم الله الرحمن الرحیم
نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى
سلام عليكم:
مقام عظماى ولايت مى فرمايند:
قانون فصل الخطاب است و تخطى از آن جرم محسوب مى شود و بند٩ أصل سوم قانون اساسى از وظايف دولت رفع تبعيضات ناروا و ايجاد إمكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى است.
بدين لحاظ ما بازنشستگان فرهنگى به جهت مغفول ماندن موادى از قانون م. خ. ك و همچنين عدم نظارت بر حسن اجراى قانون مذكور از جانب مجلس شوراى اسلامى خواستار موارد ذيل هستيم:
١- همترازى حقوق و مزايا با كل شاغلين و بازنشستگان همه ارگان هاى كشور با مدارك و سوابق خدمتى همسان ( بازنشستگان قديم و جديد ) طبق قانون
٢- بيمه كار آمد براى پوشش كلى و رفع نگرانى درد و رنج ميان سالى و كهولت.
٣- حذف تعيين سقف عمر براى بيمه عمر. ( اكنون شرايط دريافت بيمه عمر ٧٠ سالگى است اين در حاليست كه سن اميد به زندگى فراتر از اين سن مى باشد.
٤- پرداخت كليه مطالبات و معوقات و ديون مربوط به رتبه بندى از سال ٨٨.
٥- اجراى كامل مواد ٦٤،٦٥،٦٨،١٠٩، ١٢٥ قانون م. خ. ك. در سال ۹۶
نمايندگان منتخب شريف ملت ايران باشد تا در پى تلاش و مساعدت شما حقى كه ساليان متمادى از اين قشر زحمت كش پايمال گرديده با درايت و پشتيبانى شما به شأن سفره معيشت بازنشستگان فرهيخته بازگردد.
دعاى ما همواره بدرقه راهتان باشد.
بازنشستگان سراسر ايران زمین

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.