به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

خواسته‌های قانونی بازنشستگان

خطاب به: شهروز برزگر کلشانی, علی کاظمی, محمد خالدی, محمد فیضی زنگیر, محمد مهدی مفتح

از طرف: داریوش سورانی

موضوع: خواسته‌های قانونی بازنشستگان

تاریخ: دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۱۹:۴۶ ق.ظ


✍ حضرت محمد (ص) فرمودند:

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.