به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

خواسته‌های قانونی بازنشستگان


آقای سید رضا میرجمالی مدت 16 سال است که در حین انجام وظیفه و در راه تعلیم و تربیت در 29 سالگی دچار صدمه شدید نخاعی شده است و بر اثر این معلولیت دچار بیماری‌های مختلفی شده است.
حکم حقوقی بازنشستگی سال 95 ایشان با مدرک فوق دیپلم 1/349/000 تومان است که برای هزینه‌های بیماری ایشان، کفایت نمیکند. ایشان با ویلچر زندگی سخت و پر هزینه ای را میگذراند.
برای ایشان آرزوی سلامتی و برای مسوولین آرزوی رسیدگی به وضعیت معیشتی ایشان و امثال ایشان را داریم

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.