به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

خواسته‌های قانونی بازنشستگان

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
ما بازنشستگان فرهنگی خواستار
اجرای رتبه بندی برای بازنشستگان همانندشاغلین آموزش وپرورش ازتاریخ 1/7/94 هستیم بنابراین استدعا داریم این خواسته رانیزبه بندهای خواسته های بحق بازنشستگان فردا اضافه شودممنون

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.