به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

الله الله! وضعیت شیخ مهدی کروبی را...

خطاب به: سهیلا جلودارزاده, محمود صادقی

از طرف: مریم

موضوع: الله الله! وضعیت شیخ مهدی کروبی را...

تاریخ: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۴۶:۳۴ ب.ظ

سلام ادب
نمایندگان محترم مجلس
خانم جلودارزادی و آقایان مطهری و پزشکیان و صادقی
پیش از اینکه دیر شود به تقاضای مردمی که تلاش کردند شما به قدرت بازگردند پاسخ دهید
نخواهید دوباره مردم هزینه دهند و جماعتی پله بسازند از پشته قربانیان
لطفا از مسیرهای قانونی و با استفاده از اختیارات وسیعی که ملت به شما داده داند این ماجرا را پیگیری کنید.
و العاقبه للمتقین

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.