به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

لطفا خواهشا بخوانید

خطاب به: احمدعلی رضابیگی, عزیز اکبریان, محمد فیضی زنگیر, محمدجواد فتحی, محمود صادقی, مسعود پزشکیان

از طرف: زهرا

موضوع: لطفا خواهشا بخوانید

تاریخ: یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ۰۶:۲۴:۵۳ ب.ظ


----
باسلام وقدردانی اززحمات حضرتعالی

من یک شهروندتهرانی خانمی که سرپرست خانواده میباشم پدرم 10 سال پیش فوت
شده وسرپرست مادر75 ساله وخواهرکوچکترم هستم.یک بیمارسرطانی داریم که چون
بیمه تکمیلی نداریم هزینه های درمان جراحی وشیمی درمانی ورادیوتراپی
هنگفتی دارد.مهرماه سال 94 بدلیل این مشکلات تصمیم بفروش آپارتمان 87
متری که داشتیم گرفتیم با پول فروش آپارتمان یک آپارتمان دیگررهن کردیم
مقداری راهزینه بیمارمان وبقیه را در موسسه مالی ثامن الحجج گذاشتیم در
سپرده کوتاه مدت که هرزمان به بیمارمان لازم شدبرداشت کنیم یکماه
بعدمراجعه کردیم از آنموقع گفتندکه موسسه مجوز ندارد وپول خودمان را قفل
کردند.آخر گناه ماچیست که تاوان مجوزنداشتن موسسه ای که 10 سال بود در
همسایگی ما بود رابایدبدهیم اگر مجوز نداشت 10 سال چگونه فعالیت
میکرد.تورابه حق 5 تن بداد من برسید.هزینه های بیمارمان را چگونه بپردازم
.بیشترازیکسال است که صبرکردم. بعدیکسال بانک مرکزی محترم کارمارا به
بانک پارسیان محول کرده وآنها میگویند 17 ماه بعداملاک موسسه رابفروشیم
بعدپول تان رابدهیم زیربارفشارزندگی کمرمان شکست ما گدانیستیم باسیلی
صورت سرخ کردیم از هیج سازمان وارگانی کمک نگرفتیم فقط زحمت کشیدیم به
بازوی خود تکیه کردیم.وقناعت پیشه کردیم.آیا سزاوار این بی عدالتی در
کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم.ارادتمندشما .سایتون مستدام

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.