به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

مشکلات بازنشستگان جهاد کشاورزی

به نام ا... پاسدار حرمت خون شهیدان
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و دعای خیر برای تمامی خدمتگذاران صدیق نظام اسلامی و شما نمایندگان محترم بدینوسیله ما بازنشستگان جهاد کشاورزی که سالهای عمر خویش را در ایام جوانی خوش بوده که در دفاع و سازندگی میهن اسلامی گوش بفرمان رهبرمان حضرت امام ره قرار گرفته و به آن حضور افتخار می کنیم ،امروز که بازنشسته شده ایم در کمال ناباوری مواجه با بیعدالتی دربرقراری حقوقات متعارف خویش در مقایسه با شاغلین و حتی کارکنان دیگر وزارتخانه ها گردیده ایم بطوریکه فشار ناشی در این سنین که نیاز به توجه بیشتر بر همه بازنشستگان از ناحیه دولتیان است زندگی را بر ما دشوار نموده است لذاخواهشمند است به خواسته های ما که در ذیل تقدیم میگردد توجه و بهر طریق ممکن صدای حق طلبی ما را بگوش دولتمردان برسانید و در جای خود به ایشان کمک کنید تا زمینه پرداخت حقوق معوقه بسیاری از بازنشستگان را در خصوص پرداخت پاداش ها و همسان سازی فراهم آورند
خواسته های مهم بازنشستگان:
۱ . همترازی حقوق بر اساس سوابق و مدارک وتمام مواد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲ . اجرای ماده ی ۸۵ در مورد بیمه پایه و تکمیلی.
۳ . اصلاح لایحه مدیریت خدمات کشوری و تصویب آن با رفع مواد تبعیض را در راستای پرداخت عادلانه حقوق ها بین شاغلین و بازنشستگان.
۴ . محاسبه معوقات بر اساس مواد ۱۲۵و ۱۲۶ از سال ۸۶ تا کنون
خواسته های مهم بازنشستگان:
۱ . همترازی حقوق بر اساس سوابق و مدارک وتمام مواد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲ . اجرای ماده ی ۸۵ در مورد بیمه پایه و تکمیلی.
۳ . اصلاح لایحه مدیریت خدمات کشوری و تصویب آن با رفع مواد تبعیض زا در راستای پرداخت عادلانه حقوق ها بین شاغلین و بازنشستگان.
۴ . محاسبه معوقات بر اساس مواد ۱۲۵و ۱۲۶ ازسال ۸۶ تا کنون
جامعه بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی
نمایندگان استانی بازنشستگان جهاد کشاورزی کل کشور در گروه جامعه بازنشستگان
اسامی همیاران استان ها که تاکنون جهت همکاری در رابطه با اداره گروه جامعه بازنشستگان و نیز پی گیریهای لازم امور مربوط به بازنشستگان عزیز اعلام حضور نموده اند
۱_مهندس سید جعفر بدیعی استان خراسان رضوی
۲_آقای مهندس غلامرضا افشارلو استان آذربایجان غربی
۳- آقای مهندس منصور افضلی استان کرمان
۴_ آقای مهندس عبدالرضا ویسی استان کرمانشاه
۵_آقای مهندس حسن رحیمی استان مرکزی
۶- آقای مهندس نورا... پروین استان کرمانشاه
۷-اقای مهندس عبدالرضا جعفری استان خوزستان
۸-آقای مهندس محمود سیف استان لرستان
۹_آقای مهندس مظفر زاهد استان فارس
۱۰_مهندس سید عقیل ادیانی استان مازندران
۱۱_آقای مهندس محمدعلی بهوند یوسفی رامهرمز استان خوزستان
۱۲_آقای مهندس محمد اسماعیل قانع استان یزد
۱۳_آقای مهندس علی کاویانی استان گیلان
۱۴_آقای مهندس محمد خدادای استان خراسان جنوبی
۱۵_آقای مهندس قنبر علی ملک پور استان چهار محال بختیاری
۱۶_آقای مهندس محمودی استان کردستان
۱۷_آقای مهندس محمد میر کلایی استان مازندران
۱۸_آقای مهندس علی امیری استان لرستان
۱۹_آقای مهندس علی مقیمی استان سمنان
۲۰_جناب آقای سید مهدی نظام استان خراسان رضوی

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.