به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

موضوع: بازنشستگان پیش از موعد که قراربود یکهفته بعد از تجمع جلوی مجلس به تبصره بند ب ماده 13 اصلاح شود.

خطاب به: ابوالفضل حسن‌بیگی, اسفندیار اختیاری کسنویه, حسینعلی حاجی دلیگانی, علی اسماعیلی

از طرف: زهرا حسینی

موضوع: موضوع: بازنشستگان پیش از موعد که قراربود یکهفته بعد از تجمع جلوی مجلس به تبصره بند ب ماده 13 اصلاح شود.

تاریخ: شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ ۰۶:۵۲:۲۸ ق.ظ

نماینده عزیز وبزرگوار ملت در مجلس شورای اسلامی :
با اهداء سلام وعرض ادب :
احتراما مستحضر میباشید که علیرغم امید وانتظار ، 12 هزار باز نشسته پیش از موعد ، درتصویب " بند "ب"ماده ۱۳، ضمن آنکه کلیات آن بتصویب رسید لاکن برای انجام اصلاحاتی به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید!
لذا با نگرش به شفافیت وحقانیت طرح ، ونظر مساعد نمایندگان شریف مجلس ، در تصویب نهایی آن ، مستدعیست ، حضرتعالی نیز عنایت وهمراهی لازم را در کمیسیون تلفیق، همچنین رای مثبت در صحن مجلس مبذول ، فرمایید .سپاسگزارتان هستیم .

بازنشستگان پیش از موعد کشور .

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.