به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

نمایندگان مساعدت

خطاب به: زهرا ساعی, غلامرضا تاج گردون, مسعود پزشکیان

از طرف: غلامحسین

موضوع: نمایندگان مساعدت

تاریخ: جمعه ۳ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۱۳:۱۵ ب.ظ

از نمایندگان محترم درخواست می شود با رعایت آئینامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران و با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند :
اینک با ملحوظ نظر داشتن ماده ۱۰۹ جدید ( پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی ) ودائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اصلح است
موارد زیرین در زمان تصویب برنامه توسعه ششم و بودجه سال ۹۶ مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.


۱- مدت پنج سال پیش بینی شده جهت اجرا به یکسال تقلیل یافته به نحوی که در پایان سال ۹۶ اجرای آن کامل گردد.
۲- رابطه ۹۰٪ حقوق بازنشستگان با حقوق و مزایای مشمول کسور به ۱۰۰٪ افزایش یابد (در اینصورت نیز دریافتی باز نشسته ها حدود ۳۰ الی ۳۵٪ کمتر از شاغلین همتراز خواهد بود).
۳-به منظور جلوگیری از شکاف مجدد بین دریافتی شاغلین و بازنشستگان رابطه ریاضی مندرج در بند ۲ فوق هرساله هرگاه که حقوق و مزایای شاغلین افزایش می یابد برقرار گردد.(به روز رسانی سالیانه )

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.