به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

رفع تبعیض و اجرای عدالت

خطاب به: غلامرضا تاج گردون

از طرف: نوراللهی

موضوع: رفع تبعیض و اجرای عدالت

تاریخ: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۲۹:۳۰ ق.ظ

مسئولین و تصمیم گیران کشور

رهبر معظم می فرمایند قانون فصل الخطاب است و تخطی از قانون جرم محسوب می شود
بند ۹ فصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است
مابازنشستگان فرهنگی خواستار موارد زیر هستیم لطفا مجلسیان با تصویب دوفوریتی لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام عاجل بفرمایید تا این بحران برطرف شود

۱)همترازی حقوق و مزایا با کل شاغلین و بازنشستگان همه ی ارگان های کشور با مدارک و سوابق همسان از بازنشستگان قدیم و جدید طبق قانون
۲)بیمه کارامد برای پوشش کلی و رفع نگرانی درد و رنج میانسالی و کهولت
۳)پرداخت معوقات و مطالبات و اجرای مواد ۶۴ و ۶۵ و ۶۸ و ۱۰۹ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ازطرف بازنشستگان فرهنگی کشور-

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.