به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

شکایت از وزیر رفاه

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ما بازنشستگان نا خرسندی خود را از بیانات اقای وزیر رفاه اعلام میداریم،
زیرا اجرای طرح پلکانی،نه تنها حداقل نیازها وخواسته های ما را براورده نمیکند،بلکه فاصله خط فقر را در بین این قشر بیشتر میکند ،ما منتظر اقدامات عاجل شما میباشیم.
خط فقر ۳/۵ میلیون تومان!

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.