به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارادادی تبصره 5 ماده 31

خطاب به:  

از طرف:

موضوع: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارادادی تبصره 5 ماده 31

تاریخ: شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۴۲:۵۰ ب.ظ

نماینده محترم و مردمی شهرستان بوکان
جناب آقای دکتر محمدقسیم عثمانی
باسلام - احتراماً به استحضار می رساند اینجانب کارمند قرار دادی تبصره 5 ماده 31 شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان به استناد به ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و فصل دهم همین قانون و رأی دادنامه شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت کشوری در مورخه 6/2/95 که نیروهای قرار دادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند لذا از نماینده محترم خواستار این هستیم با استناد به این قوانین ذکر شده ، برای اطمینان خاطر نسبت به امنیت شغلی اینجانبان جهت یکسان شدن ساختار قراردادها و تبدیل به وضعیت استخدامی پیمانی و در جهت نیل به این امر از مجراهای قانونی درخواست اینجانبان را مورد پیگیری قرار دهید./.

با سپاس

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.