به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

تضييع حق

خطاب به: محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

از طرف: علي

موضوع: تضييع حق

تاریخ: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴:۱۹ ق.ظ

متشكرم
من يك چك ازكسي داشتم اقدام حقوقي كردم وازيك حساب مشترك بانكي مبلغ ٧٠٠ميليون توقيف لكن ازبدحادثه شريك دوم روحاني ونماينده يك مجتهداست ولي درپرونده هيچ دليلي براين مدعاي خودارائه نداده ودركارتكس بانك هم هيچ قرينه اي براين حرف نيست واستعلام هم شده ودادگاه هاي بدوي به نحوصحيح رأي صادرولي تجديدنظربدون هيچ مبناي حقوقي رأي ظالمانه صادركرده واصلادرخورعدالت نيست،ممنونم اگركسي كمك كندتااعتراضي به ديوانعالي كشوربرسد،ممنونم

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.