به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

تضييع حق

خطاب به: جواد کریمی قدوسی

از طرف: علي

موضوع: تضييع حق

تاریخ: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۰۴:۱۲:۴۸ ق.ظ

سلام پايدارباشيدمن ازشخصي يك فقره چك دارم كه اقدام حقوقي انجام دادم وازسال١٣٨٨دردادگاه هاپيگيرم وازيك حساب مشترك مبالغي راتوقيف لكن شريك دوم اين حساب روحاني است كه ادعادارداين پول مال امام زمان است ولي ازبانك استعلام شده حساب كاملاشخصي بين دامادوپدرخانم وسهم هركدام پنجاه پنجاه است ودردادگاه هاهم هيچ مدركي ارائه نشده كه نماينده مجتهداست ياخيرمن هم كه علم غيب ندارم كه پول درحساب بانكي منشأ آن چيست حال گرفتارشدم ودادگاه تجديدنظررأي ظالمانه اي صادركرده وازشماتقاضادارم كه رسيدگي كندكه چطورممكن است حساب ميلياردي بادامادخودافتتاح كنندبعدهم ادعاي مالكيت رابه بيت المال ياامام زمان ربط دهند،ممنونم

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.