به نمایندگان مجلس نامه بفرستید. صدای‌تان را به گوش‌شان برسانید

اطلاعیه تجمع عظیم و پر شور و گسترده بازنشستگان

تجمع در مقابل مجلس که زمان آن همزمان با بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رسیدگی و تصمیم گیری به تبصره متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بخش میانی لایحه بودجه ۹۷ در بند ج تبصره ۱۲ است و هر گونه تصمیم گیری در خصوص زمان تجمع بازنشستگان یکی دو روز پیش از فرارسیدن بررسی این تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس باید اتخاذ شود
به دولتمردان و مسئولین عرض می کنیم
لطفا تبعیض را بردارید قانون را اجرا کنید اگر در صدد هستید به این نارضایتی دامن بزنید از خشم مظلومان بترسید
قسم به خون شهدا ، تا حق خود نگیریم . از پا نمی نشینیم .اگر بودجه کافی تخصیص نیابد
همگی تجمع سیل آسایی را برنامه ریزی می کنیم امیدواریم قبل از ایجاد تجمع دولتمردان بودجه کافی را اختصاص دهند و افرادی که با لجبازی با بازنشستگان مقابله می کنند دست از عناد بردارند. قانون میدیت را اجرا کنید .کینه ولجیلزی بس ا ست .هنر شما فقط در گران کردن اجناس وفشار به قشر مستضعف ودردمندان جامعه است .
بازنشستگان سراسر کشور

پاسخ‌ها اینجا منتشر خواهند شد.